Alle ruim 600 boeren en particulieren die middels het ANLb in 2016 landschapselementen beheren werden uitgenodigd voor één van de acht informatieavonden in mei/juni 2016.

In 2016 is een belangrijk doel van Natuurrijk Limburg om betrokken deelnemers te krijgen en de interesse, kennis en kunde onder deelnemers te vergroten. Veel luisteren en van elkaar leren. We hebben de aftrap gedaan met informatieavonden voor eenieder die landschapselementen beheert.
Centraal staat hoe agrarisch landschapsbeheer invloed heeft op de verscheidenheid aan planten en dieren. Iedere deelnemer heeft hier invloed op met de wijze waarop hij zijn beheer uitvoert. Alle ANLb deelnemers gaan gezamenlijk op zoek naar hoe hun beheer optimaal voordeel heeft voor specifieke soorten van het cultuurlandschap. In die zoektocht is veel aandacht voor de inpassing in het (eventueel) agrarisch bedrijf en de verhouding met de omgeving.
Als vervolg op de informatieavonden worden velddagen georganiseerd om aan die zoektocht invulling te geven en lokaal maatwerk te leveren.

Zomaar een paar opstekers van de avonden:

  • Beheer overkomt je niet meer, je geeft het zelf mede vorm.
  • Variatie in het beheer en lokaal maatwerk is de sleutel tot succes
  • Ondernemerschap staat in het collectief centraal: je werkt met passie, verantwoordelijkheid, kennis, de juiste houding en motivatie aan het product natuur.
  • Met een klein beetje meer aandacht zijn al heel veel bijzondere planten en dieren gebaat.
  • Samenwerking met andere partijen zal zeer gewaardeerd worden door deelnemers, zoals ecologisch verantwoord bermbeheer door gemeenten.
  • Het hebben van een contract betekent niet dat je subsidie ontvangt, maar een vergoeding verdient voor geleverde inzet.
  • Agrarisch landschapsbeheer dient niet alleen ecologische maar ook economische doelen, bijvoorbeeld door de rol die een enorme verscheidenheid aan insecten speelt in bestuiving en plaagdierbestrijding.

De deelnemers waren enthousiast over de informatie en we kijken uit naar de velddagen.

Bekijk hier: Presentatie Harm Kossen op voorlichtingsavonden