Voorlichtingsbijeenkomsten voorjaar 2016

Alle ruim 600 boeren en particulieren die middels het ANLb in 2016 landschapselementen beheren werden uitgenodigd voor één van de acht informatieavonden in mei/juni 2016. In 2016 is een belangrijk doel van Natuurrijk Limburg om betrokken deelnemers te krijgen en de...