Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

07.02.2020

Informatiebijeenkomst hamsterbeheer op 12 februari 2020

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt de stand van zaken uiteengezet van de projecten rondom het hamsterbeheer in Zuid-Limburg.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Kijk dan hier voor meer informatie.


 

Informatiebijeenkomst ANLb 12 april 2018

Op donderdag 12 april is er een informatiebijeenkomst over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. In bijgaande link vindt u meer informatie en de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Samen met de provincie Limburg en Natuurrijk Limburg organiseren we voor u een informatiebijeenkomst waarbij we het proces nader toelichten hoe we het Natuurbeheerplan van de provincie doorvertalen naar concreet ANLb-beheer bij de deelnemers buiten in het veld.

Zie voor informatie en uitnodiging onderstaande link:

uitnodiging ledenbijeenkomst NaLi Zuid 12.4.2018.def

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Versterking collectief ANLb

Via onderstaande link vindt u informatie over ‘Versterking collectief ANLb’.

https://www.natuurrijklimburg.nl/actueel/artikelen/versterking-collectief-anlb/