Organisatie

De coöperatie Natuurrijk Limburg is het collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Limburg. Deze coöperatie is in de provincie Limburg verantwoordelijk voor de kwaliteit en het financieel beheer van ANLb. Natuurrijk Limburg werkt in de uitvoering van het ANLb samen met vier regionale uitvoeringscollectieven in de provincie Limburg teneinde korte lijnen met de streek te leggen. Voor Zuid-Limburg is dat uitvoeringscollectief Natuurrijk Limburg Zuid. Als u deelneemt aan het ANLb bent u automatisch lid van het collectief Natuurrijk Limburg èn van het uitvoeringscollectief Natuurrijk Limburg Zuid.

Door Natuurrijk Limburg zijn Statuten gedeponeerd om de coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid een rechtspositie te verschaffen. Deze Statuten treft u hieronder aan.

Statuten Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A.