Lidmaatschap

 

Deelnemers aan ANLb 2016 in Zuid-Limburg zijn automatisch lid van Natuurrijk Limburg Zuid. De contributie over 2020 bedraagt € 40,-. per lidmaatschap. De leden worden vriendelijk verzocht wijzigingen in contact- en adresgegevens direct aan de secretaris (secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl) door te geven. Hiermee hebben we altijd een actuele ledenadministratie.

Personen met interesse in agrarisch natuur- en landschapsbeheer die niet in ANLb 2016 participeren kunnen het lidmaatschap van Natuurrijk Limburg Zuid aanvragen middels onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen en te verzenden.

Statuten en Huishoudelijk Reglement vindt u bij ‘Over ons’ onder ‘Organisatie’.

Aanvraagformulier

2 + 6 =