Over Ons

Maak alstublieft een keuze:

De coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid wil bijdragen aan de duurzame verhoging van de natuur- en landschapswaarden van Zuid-Limburg. Verhoging van natuurwaarden is het realiseren van grotere biodiversiteit; verhoging van landschapswaarden resulteert in grotere waardering van het landschap door bewoners en bezoekers. De coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid vormt een verbinding tussen Natuurrijk Limburg, de leden van het collectief,  lokale overheid en natuurorganisaties.