Geschiedenis

De coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid heeft nog maar een korte geschiedenis. Zij is in 2015 opgericht op verzoek van coöperatie ‘Natuurrijk Limburg’. Coöperatie Natuurrijk Limburg is verantwoordelijk voor al het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de provincie Limburg en zorgt voor een deskundige begeleiding van deelnemers. De sleutel tot het succes van het ANLb zit in betrokken deelnemers die op elkaar afgestemd beheer uitvoeren. De oprichting van Natuurrijk Limburg Zuid was noodzakelijk om korte lijnen met de (ruim 950) deelnemers in Zuid-Limburg te kunnen houden en combinaties te maken met wat er nog meer speelt in het gebied. Natuurrijk Limburg Zuid zal hiervoor samenwerken met andere gebiedspartijen en koppelingen maken met andere nieuwe projecten. Alle activiteiten dragen bij aan de doelstelling van Natuurrijk Limburg Zuid. Vanaf 1 januari 2016 legt de Provincie Limburg geen contracten meer vast met individuele grondgebruikers, maar uitsluitend nog een ‘gebiedsaanvraag’ met het collectief Natuurrijk Limburg.

Voor het opstarten van de coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid is door Natuurrijk Limburg in samenspraak met drie regionale afdelingen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in Zuid-Limburg en Particulier Grondbezit Limburg vanaf eind 2015 een oprichtingsbestuur geformeerd (zie onder ‘bestuur’). Daarnaast is een inbreng gezocht vanuit natuurorganisaties alsmede educatieve deskundigheid. De voorzitter voor Natuurrijk Limburg Zuid is door een vertrouwenscommissie geselecteerd; hij functioneert onafhankelijk van Natuurrijk Limburg en LLTB. In de toekomst zal dit ‘benoemde’ bestuur gefaseerd vervangen worden door een door de leden van de coöperatie gekozen bestuur.