Samenwerking boeren en burgers

Naast soortenbescherming en natuurontwikkeling via agrarisch natuur- en landschapsbeheer wil de coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid ook een brug slaan tussen, boer en burger, producent en consument en boerderij en maatschappij. Door de krachten van boeren en particulieren in Zuid-Limburg op het gebied van natuur- en landschapsbeheer te bundelen wordt bijgedragen aan een duurzaam en aantrekkelijk platteland en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers.

De coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid vormt ook de verbinding tussen Natuurrijk Limburg, de leden van het collectief, de lokale overheid en natuurorganisaties. Samen met haar leden, zet de coöperatie koers naar een duurzaam en leefbaar platteland. Inmiddels heeft de coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid ruim 950 leden.

Of lees over wat wij nog meer doen: