Natuurontwikkeling

Natuurrijk Limburg heeft van de provincie Limburg financiële middelen gekregen om inrichtingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de Europees beschermde soorten. Niet alleen deze soorten kunnen van de maatregelen profiteren, maar ook een heel scala van andere dieren. Samen met de deelnemers is bepaald welke maatregelen zinvol zijn om de bewuste percelen vanuit ecologisch oogpunt te optimaliseren. De locaties zijn dusdanig gekozen om het ontstaan van een ecologische netwerk te bevorderen dat aansluit op andere belangrijke leefgebieden. In totaal is in Zuid-Limburg in de gemeenten Meerssen, Heerlen, Gulpen-Wittem, Vaals, en Margraten-Eijsden ruim 8 km struweelhagen en 3,5 km ruwe hagen aangeplant, ruim 1 km graften opnieuw voorzien van struweel en zijn 18 poelen aangelegd (vaak in combinatie met een stapelsteenwandje, potentiële schuilplaats voor amfibieën en reptielen).

Of lees over wat wij nog meer doen: